Phim Trung Quốc

Phi Vụ Tìm Rồng HD-VietSub Phi Vụ Tìm Rồng Where's The Dragon? 2015
Vương Quốc Loài Ếch 2 HD-VietSub Vương Quốc Loài Ếch 2 The Frog Kingdom 2: Sub-zero Mission 2016
A Brighter Summer Day HD-VietSub A Brighter Summer Day A Brighter Summer Day 1991
Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ HD-VietSub Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ Half a Loaf of Kung Fu 1978
Lục Chỉ Cầm Ma HD-VietSub Lục Chỉ Cầm Ma Deadly Melody 1994
Đầu12